DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Při navrhování a zpracovávání projektové dokumentace spolupracuji s dalšími odborníky v řadě profesí:

 

Zodpovědný projektant :             Ing.arch. Helena Mazůrková, tel: 572 562 482

                                              Husova 628, 686 06 Uherské Hradiště

                                              Č. autorizace: ČKA 02277

 

Detaily stavebních konstrukcí,      Ing. Bronislav Bureš, mob: 731 176 037

technická podpora, IT:                E-mail: bures.bronislav@seznam.cz

 

Statika :                                   Ing. Zdeněk Kůra, Na zápovědi 501,  686 01 Uh. Hradiště

                                               E-mail: kurazdenek@centrum.cz , tel.: 571 152 625

 

Vytápění, VZT,                           Ing. Jaroslav Prokeš

energetický průkaz:                    E-mail: info@projekcetzb.eu, mob: 737 348 742

 

Požární ochrana :                        Ing. Jiří Koplík, Duhová 1, 621 00 Brno    

                                               E-mail: koplik@volny.cz, mob: 604 293 248

 

Elektroinstalace:                         Ing. František Kotouček

                                                E-mail: kotoucek@volny.cz,  mob: 605 514 019

 

Zahradní architektura:                 Ing. Jana Kůrová, mob: 603 785 898

                                                E-mail: kurova.ing@volny.cz, http://www.architekt-zahrady.cz

 

Permakultura, přírodní zahrady,     Ing. Zita Zapadlová, mob: 737 477 319

zakládání rodových statků:            E-mail: zitecka@post.cz

 

 

Feng Shui, Feng Shui zahrady        Iva Matyášová, mob: 605 861 136

harmonizace obytných prostor:     E-mail: iva@fengshuiplus.cz, http://www.fengshuiplus.cz

 


Realizace a údržba přírodních zahrad,  Mgr. Kritýna Vlachová, mob: 605 252 542

arboristika a péče o dřeviny,          E-mail: listerr@seznam.cz