DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Motto:

…A PAK POKROČIL KUPŘEDU ZEDNÍK A ŘEKL:  PROMLUV K NÁM O DOMECH...

A Mustafa odpověděl, řka:

Dříve než postavíte dům uvnitř městských hradeb, vystavte si ze svých představ chýši v přírodě.  Neboť tak, jak vy se za svého soumraku vracíte domů, tak činí i vzdálený a osamělý poutník ve vašem nitru.

Váš příbytek je vaším větším tělem.

Roste na slunci a spí v tichu noci a není beze snů. Copak váš dům nesnívá?  A neopouští ve snu město, aby se vydal do háje či na vrchol hory?

Kéž bych mohl sebrat vaše domky do dlaně a jako rozsévač je rozhodit v lesích a lukách.

Kéž by vašimi ulicemi byla údolí a zelené stezky vašimi chodníky, tak abyste jeden k druhému chodili vinicemi a přicházeli s vůní země na šatech…

                                                                                    Chalíl Džibrán:  Prorok