DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ceník služeb:

 U typových domků je určena jednotná cena projektu 35 tisíc Kč. U individuálního projektu se cena projektu odvíjí od rozsahu a složitosti stavby a pohybuje se v rozmezí 35 -50 tisíc Kč.

Tato cena zahrnuje:

  • Úpravu studie po zjištění konkrétního pozemku,  a individuálních požadavků investora, osazení stavby do terénu, základní zaměření ........................................................................................................... 10 000 Kč
  • Dopracování projektu pro územní souhlas (územní rozhodnutí)....................................................5 000 Kč
  • Dopracování projektu pro ohlášení stavby (stavební povolení), se všemi náležitostmi dle příslušných ČSN a požadavků stavebního úřadu, odevzdání projektu v 5 vyhotoveních opatřených razítkem autorizovaného architekta, příp. v digitální podobě.......................................................................20 000 Kč

(cena nezahrnuje případnou práci dalších odborníků, radonový průzkum, statický výpočet, požární řešení, průkaz o energetické náročnosti stavby, ani náklady na vypracování digitálního geodetického zaměření pozemku)

  • Případné dodělávky (prováděcí projekt), individuální konzultace a jednání s úřady, architektonický a stavební dozor ......................................................................................300 Kč/hod + náklady na dopravu